Elsässer im Kanal Ulusal TV

Ein Interview über Türken, Deutsche, die Notwendigkeit des Nationalstaates, das undemokratische EU-Imperium und die Kriegsgefahr in Syrien. Und warum Claudia Roth schlimmer ist als Erdogan…

Hier die ausgeschriebene türkische Fassung des Interviews mit dem linkspatriotischen Ulusal Kanal, dem größten oppositionellen Sender in der Türkei.

Interview Ulusal Kanal, 10.9.2013

http://www.odatv.com/n.php?n=solcular-neden-ulus-devleti-savunuyor-soner-yalcini-yargilamak-gulunc-1009131200

SORU: Kendinizi sol-sosyalist bir kişi olarak tanımlıyorsunuz. Yani sınırların ve sınıfların kalktığı bir dünya özlemi içerisindesiniz ama ulusal devletlere sahip çıkıyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi?
Jürgen Elsässer: Ulusal devletleri savunmak klasik sol tavırdır temel olarak. Ancak 68 kuşağı, bu sol geleneğe ihanet etmiştir. 68 kuşağı, özellikle Almanya ve Batı Avrupa’da medyaya hakim olduğundan herkes 68 kuşağının asıl solcular olduğunu sanıyor. Sonuçta ulus devletler Fransız Devrimi’yle ortaya çıkmıştır. Önceden derebeyleri ve feodal soylular vardı. Habsburg ve Osmanlı İmparatorluğu çeşitli milliyetlerden oluşuyordu. Ulus devlet, Fransa’da söz konusu soylulara karşı protesto olarak ortaya çıkıyor, eşitliği savunuyor, yani bir sol programdır. Kandan, soydan bağımsız eşit yurttaşlık ilkesi kazanımını getiriyor. Ve bugün küreselleşme kapsamında ulus devletleri yine yıkmaya çalışıyorlar, uluslararası ve küresel para hareketlerini yönlendiren neofeodal soyluların tekrar hükümdar olabilmesi için. İşçi sınıfı, köylüler, memurlar bunlar yine ortaçağdaki gibi alt tabaka, alt insan olacaklar.
Almanya’yı örnek alırsak, Almanya kapitalist bir Cumhuriyet. Bu demektir ki, zenginlik eşit olmayan bir şekilde bölüşülmüş ama aynı zamanda birçok hakkı, mesela oy hakkını ve işçilerin sosyal hakklarını koruyor. Alman ulus devleti, Avrupa Birliği içinde çözülürse, oy hakkını da kayıp ederiz. Yani, biz Avrupa Parlamentosunu seçebiliriz ama bu Parlamento’nun hiçbir söz hakkı olmaz. Bütün güç Avrupalı komiserlerinde olur ve işçilerin sosyal hakları sınırsız Avrupa içinde tamamen yok olacaktır. Sonuçta Alman işçileri Arnavutluk’ta kazanılan ücreti alacaktır. Bu yüzden ben solcu olarak ulus devleti savunuyorum, ancak 68 kuşağına karşıyım. 68’ler solun öncüleri değil, emperyalizmin öncülerilerdirler. Bugünkü çelişki, ulus devletler ve emperyalizm arasındadır. Ulus devlete karşı olan, emperyalizmin tarafındadır. Başka bir seçenek yoktur.
ULUS DEVLETİ NEDEN SAVUNUYORUM
Soru: Siz de Ulus Devletlerin Burjuva devrimi ile kurulduğunu siz de söylediniz. Bugün değişen ne ki ezilen sınıflar ulus devlete sahip çıksın? Neden onu korumak için mücadele etsin?
Çünkü ulus devlet onların savaşarak kazandıkları hakları ve onların sosyal haklarını savunuyor. Çünkü Almanya’da toplu sözleşme uygulaması vardır. Emekçiler, büyük şirketlerde söz hakkına sahiptir, bu Almanya devletinin bir kazanımıdır, işçilerin mücadelesi sayesinde elde edilmiştir. Dış siyasete bakarsak; Almanya’da meclis kararı olmadan Almanya savaşa giremez. Eğer İmparatorluk, yani Avrupa Birliği, Alman ulus devletini ve diğer ulus devletleri tasfiye ederse, o zaman bu kazanımları yitireceğiz. Toplu sözleşme hakkını, parlamentonun savaşa girip girmeme konusundaki yetkisini de kaybedeceğiz. Ve kararlar seçilmemiş olan Brüksel’deki Avrupa Birliği komiserleri tarafından verilecektir.
Böylece Avrupa’da ulus devletle yerine bir tür AB Sovyetler Birliği oluşacaktır. Ancak sosyalist bir temelde değil, tamamen kapitalist bir temelde.
Soru: Şimdi siz bunları söyleyince Ulusal Kanal izleyicileri gülümseyecektir. Çünkü yıllardır AB yetkilileri ‚demokrasinin gelişmesi için, Türkiye’nin ilerlemesi için ulusal devletten vaz geçilmesi gerektiğini tebliğ ettiler. O yönde görüş bildirdiler. Ama siz diyorsunuz ki ‚Almanya ulusal devleti AB içinde erimemelidir. Almanya ulusal devletine sahip çıkmalıdır.‘ Bu açıdan bakılınca AB – Almanya ilişkileri nasıl gelişecek?
Neden AB veya Almanya, bizlerin ulus devletten vazgeçmesini istiyor?
Avrupa Birliği, bütün ulus devletler için büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Türkiye’nin AB’ye üye olması, Türkiye’nin yok olması anlamına gelir. Örneğin Polonya, Türkiye’den daha küçük bir devlet, nüfusu ancak yarısı veya üçte ikisi eder. Polanya, 2006 yılında üye olunca, bütün sınırlar kalktı ve Polonya ortak pazarın bir parçası oldu. Ortak pazar şu anlama geliyor, daha güçlü olan Avrupa’nın tarım ve endüstrisi zayıf olan Polonya sanayisini ve tarımını yok ediyor çünkü Polonya’da üretim üyelikten dolayı daha pahalıya maal oluyor. Milyonlarca Polonyalı bu yüzden işinden oldu. Bu görülmüyor, çünkü işsiz kalan Polonyalıların çoğu Batı Avrupa’ya akın ediyor. 2006’dan itibaren yaklaşık 5 milyon Polonyalı Batı Avrupa’ya göç ettiler. Bu demek oluyor ki, Polonya en kaliteli ve en genç nüfusunu kayıp etti. Ve bu Polonyalılar Almanya’da, İngiltere’de hastanelerde hemşirelik, hasta bakıcılığı yapıyorlar. Polonyalılar bu ülkelerde daha düşük maaşa çalışıyorlar ve böylece o ülkenin halkından işyerini elinden almış oluyorlar. Yani, yeni ülkelerin AB’ye alındığında bu hem onların ekonomisini batırıyor, hem de örneğin Almanya’nın standartlarını bozuyor. Polonya için geçerli olan tabii Türkiye için daha büyük ölçekte geçerlidir. 2000’den sonra Türkiye’deki göreceli ekonomik gelişme sadece AB dışında mümkündü. Aksi taktirde Türkiye bugün Yunanistan gibi perişan olurdu. AB, bir ulus devleti ve demokrasiyi yok etme makinasıdır.

AB’NİN GELECEĞİ
SORU: Küreselleşmeden bahsettiniz. Küreselleşme ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz?
Demokrasi demek, bir kadın bir oy, bir erkek bir oy, herkesin bir oy hakkı vardır. Herkes seçim temelinde eşit haklara sahiptir. Bu sistemi, küresel ölçekte uygulamak istersek, o zaman bir milyardan fazla nüfusu olan Çinliler çoğunluğu oluşturdukları için, hakkımızdaki kararları bu Çinliler verecektir. Sermaye sahipleri tabii bunu istemiyorlar. Bu yüzden diyorlar ki, “biz bu çoğunluğu yönlendirmemiz gerekiyor” ve sonuçta bankalar kararı veriyor. AB’de de aynı durum söz konusu. Strasburg’da bir AB Parlamentosu vardır. Ancak bu Parlamento, antidemokratik bir şekilde oluşuyor, çünkü Lüksemburg gibi daha küçük ülkelerde daha az insanın oyu bir millet vekiline denk geliyor. Almanya gibi büyük ülkelerde ise, daha fazla insanın oyu ancak bir milletvekiline denk geliyor. Zaten bunun dışında Avrupa Parlamentosu’nun hiçbir söz hakkı yoktur. Bütün kararlar AB Komisyonu tarafından veriliyor. Eğer dünyadaki düzeni adil bir şekilde düzenlemek istiyorsak, bunun için bir aracımız var zaten; bu, Birleşmiş Milletler’dir. Birleşmiş Milletler, ulus devletlerden oluşuyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı facialarından sonra şu karara varıldı: bu savaşlara yol açan emperyalist şiddete karşı ulus devletler ilkesini yeniden güçlendirmemiz gerekiyor ve bu yüzden Birleşmiş Milletler kuruldu ki Birleşmiş Milletler birleşmiş ulus devletlerdir. Ulus devletler dağıtılmayacak, aksine ortak çalışma yapacaklardır.

SORU: AB’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
İki seçenek vardır; ya AB tekrar geriye doğru gidecektir, 1991 öncesi duruma gelinecektir. O zaman AB’nin ismi de Avrupa Birliği değildi, Avrupa Topluluğu idi. O tarihlerde Avrupa Topluluğu’nda bağımsız ulus devletlerin ittifakı söz konusuydu. Çeşitli alanlarda, özellikle ekonomik alanda ortak çalışmaları ile dikkat çekiyordu. Ulus devletlerin ortak çalışmasından ortaya çıkan, 2. Dünya Savaşı’ndan 1991 yılına değin ulus devletler için verimli ve iyi bir dönemdi. O dönemde gerek refah seviyesi, gerekse demokrasi seviyesi yükselmiştir. Ulus devletlerimiz o zaman çalışıyor vaziyette iken biz daha kötü Avrupalı değildik, tam tersine daha iyi Avrupalı idik. Kültür alanında örneğin. Kendi dönemime bakarsam, 70’li ve 80’li yıllarda Fransız, İtalyan filmleri izlerdik, yani komşu Avrupa ülkelerin kültürel ürünleri bizde mevcuttu, Brigitte Bardotlar, Gilbert Beceaular [Bekolar], Sofia Lorenler gibi…Bugün AB’de ulusal ülkelerin çözüldüğü zamanda, biz Fransa’da, İtalya’da olan kültürel ürünleri artık tanımıyoruz sadece ve sadece Amerikan kültürü hakim. Yani ulus devletlerin çözülmesi Avrupa’yı güçlendirmiyor tam tersine, Avrupa’yı bir bataklığı dönüştürüyor, Amerikan kültürünün aktığı bir bataklık.

ÇİN NE YAPIYOR
SORU: Kitabınızda önemli saptamalarınız var. Diyorsunuz ki ‚günümüz kapitalizmi artı değeri sömürerek değil artı değer üretimini yıkıma uğratarak varlığını sürdürüyor.‘ Yıkım üzerine kurulu bir sistemin yaşama şansı nedir? Kapitalizm nereye doğru gidiyor?
Sanırım kitabımda şöyle diyorum, sistem kapitalizmden hanibalizme geçiyor, yani insan eti yiyen bir düzene geçiyoruz. Söz sahibi Anglosakson güçlerin, özellikle ABD’nin reel sanayi üretimi çok kısıtlı anlamda kalmış durumda. Onlar başka yerde üretilen yeraltı kaynakları ve diğer bütün ürünleri ve değerleri sadece çalıyorlar ve bu çaldıkları ürünleride kendi sistemlerine katıyorlar. Bu çalma eylemi açık bir şekilde savaşlarla ve fetihlerler gerçekleşiyor. Gizli bir şekilde de ithal ederek, kağıt parçası ile çalıyorlar, dolar ile sağlıyorlar bunu. Doların artık bir değeri yok, sadece bir kağıt parçasından ibarettir. Askeri tehditler nedeniyle diğer ülkeler de bu kağıt parçası değer olarak kabul etmesinde zorlanıyorlar. Bu sistem bu şekilde daha fazla süremez, yok olmaya mahkumdur. Ancak bu çöküş 200 sene sonra da olabilir. Ortaçağ’da gördüğümüz gibi, batan sistemler, çöküş dönemlerinde son derece agresif olurlar. Bu yüzden tam olarak çöküş sürecinin ne kadar süreceği söylenemez. Ama şunu biliyoruz, bu sistem bitecektir. Örneğin Roma İmparatorluğu kendi ekonomik temelini baltaladığında, köylüsünü, üreticisini yok ettiğinde ve köleliği getirdiğinde bu İmparatorluğun çöküşü 300-400 yıl daha sürmüştür. Amerikan sisteminin bitişinin anahtarı Pekin’dedir. Pekin’de, Çin merkez bankasının kasalarında yaklaşık 3 trilyon dolar değerinde emisyon yatıyor, para yatıyor. Eğer Çin bu parayı piyasaya sürme kararı alır, bu parayı başka para birimlerine, örneğin Avro’ya, rubleye, İsviçre frankına çevirmeye kalkışırsa, işte o zaman dolar hızla değerini kaybedecektir. ABD doları, nükleer mali bomba olacaktır, eğer Çin bunu yaparsa. Ama Çin bunu yapmayacaktır, çünkü Çin’in politikası uzun vadelidir, köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Çin, ABD’ye karşı güç savaşını kazanacağını bildiği halde bunu yapmayacaktır, bunu kaba kuvvetle yapmayacaktır. Çin’in zamanı artık 20 yıl sonra mı, 200 yıl sonra mı, 500 yıl sonra mı gelir bilinmez, fakat sonunda Çin kazançlı çıkacaktır. Çin, şunu çok iyi bilmektedir, doları yok ederlerse ABD’yi de yok ederler. O takdirde Obama’yı da karşılarına alırlar, ki o Amerikan nükleer silahlarını kontrol ediyor. Ama Obama yok olursa onun yerine 10 tane Schwarzenegger gelecektir ve hepsinin de elinde nükleer silah olacaktır. Tabii bu çok daha tehlikeli bir durum olur ve bu yüzden Çinliler temkinli davranıyor.

Çinliler zaman mı kazanmaya çalışıyor?
Çin’in amacı uzun vadede hedeflerini gerçekleştirmektir, ABD ile uzlaşma arayışında değiller. Amerika da çeşitli çelişkeleri kaşıyacaktır. Örneğin Tibet konusunda, Müslüman azınlıklar konusunda, sınıfsal farklılıkar gibi konular. Temel soru, Çin Amerika’yı dolar üzerinden mi, yoksa Amerika renkli bir devrim üzerinden mi Çin’i zayıflatabilecek, yok edebilecekdir?
Almanya açısından da ABD tehlike mi ABD, dünya polisi ancak bunu biraz daha ayrıntılı incelememiz gerekiyor, merkezde Anglosakson Amerikan finans kapitali var. Yani bu şu demek oluyor ki, Wallstreet ve City of London bu küresel sistemin, canavarın kalbi ve ciğeri ve Amerikan ordusu yumruk gücüdür. Bu canavar bütün medeni dünyayı tehdit ediyor.
ABD EMPERYALİZMİNE KARŞI ORTAK MÜCADELE
SORU: Kitabınızda ortak düşman olarak tarif ettiğiniz Amerikan emperyalizmine karşı ortak mücadele çağrısı yapıyorsunuz. Karakas’tan Şam’a, Moskova’dan Pekin’e Berlin’den Ankara’ya uzanan dayanışma ve gelenek ortak hareket etmeli diyorsunuz. Bu merkezleri buluşturacak değer nedir?
İktisat üzerine konuşuyoruz yani. 1989-1990’lara değin dünyada sosyalist ve kapitalist sistemler, Doğu-Batı arasında bir çelişki vardı. Sosyalist birliğin dağılmasından sonra temel çelişki, üreten devletler ile borsa oyunlarından geçinen devletler arasında yaşanmaktadır. Artı değerin insan emeğine dayanarak üretildiği ekonomiler, emeğin ekonominin temelini oluşturduğu ülkeler BRİCS ülkeleridir, yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika. Tabii Türkiye’de bir üreten devlet ve aynı zamanda Almanya da öyledir. Almanya’da ekonominin yaklaşık yüzde 25’i sanayi üretiminden oluşuyor. Örneğin İngiltere ve ABD’de bu oran yüzde 10’un altındadır. Bu üreten devletler, borsa oyunlarından geçinen devletler tarafından kemiriliyor, yani ABD, İngiltere ve onların kuyrukçusu, Anglo-Amerikan sisteme bağımlı olan İsrail tarafından sömürülüyorlar. Yani Türkiye, Rusya ve Almanya işbirliği yaparsa çok daha önemli yerde buluşabiliriz, hepimizin çıkarınadır bu, tabii ki Suriye ve diğer devletler ile de o bölgede işbirliği yapmamız gerekiyor. Zaten şu an eğilim o yöne doğru ilerlemektedir. Amerikan kuklası olan Merkel bile ekonomik taleplerden dolayı Çin’le ilişkilerini düzeltmek zorunda. Erdoğan bile, ilk döneme kıyasla, tamamen çıldırmadan önce gaz konusunda Rusya’yla Putin’le ilişkilerini hep güçlendirmeye çalıştı. Bütün bu üreten devletler, Wallstreet ve City of London tarafından tehdit ediliyor. Bu demek oluyor ki burada gerçekten bir faiz lobisi var ancak Erdoğan faiz lobisi derken tabii sadece kendi düşmanlarını kastediyor. Gerçek faiz lobisi Wallstreet ve City of London’dur.

SORU: Küresel ekonomi ve yağmadan bahsettiniz. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bu ekonomik düzen içerisinde NATO’nun üstlendiği görev nedir?
NATO’nun 1. Genel Sekreteri Lord Ismay sanırım 1949’da dediği gibi, NATO’nun kuruluş amacı, Avrupa’da Amerikalıları içeride, Rusları dışarıda ve Almanları altta tutabilmektir. Bunu söylediğinde tabii daha Doğu-Batı kutuplaşması vardı. Ve bu Doğu- Batı mücadelesinin merkezi Avrupa’ydı. Bu yüzden de NATO burada bu kadar güçlüdür. Şu anda Amerika’nın ağırlığı Pasifik ve Asya’ya kayıyor. Bu nedenle NATO anlamını yitiriyor. Ancak NATO bir nevi uçak gemisi rolünü hâlâ devam ettiriyor. Avrupa’daki bütün NATO üye devletleri, buna Türkiye ve Almanya da dahil, sadece Amerika’nın askeri sömürgeleri konumundadırlar. Ve bu ülkelerdeki NATO üsleri, bu devletlerin ulusal bağımsızlığını zedeliyor. Mesela Almanya’nın 2003’deki Irak savaşına katılmamasına rağmen Almanya’daki NATO üsleri kullanıldı ve bu Alman hukukuna, yasalarına aykırı bir şekilde gerçekleşti.
ERDOĞAN SEN ÇILDIRDIN MI
SORU: Siz bölge savaşına karşısınız ama Almanya’nın askerleri, partriotu Türkiye’de Kahramanmaraş’ta. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’ye yerleştirilen Alman askerleri ve Patriotlar sadece Suriye’deki olası savaş için hazırlık ve bu yüzden Alman askerlerinin ve Patriotları bölgeden çekilmesi gerekiyor barışı sağlamak için. Alman Parlamentosu Patriot füze sistemlerinin sadece Türkiye’yi savunma amaçlı yerleştirmesine karar verdi. Ancak bu kararın hiçbir anlamı yok, çünkü Türk siyasileri bu füzelerin Suriye’ye karşı kullanılacağını ifade ettiler. Şu tehlike ortaya çıkıyor, Türk siyasetindeki agresif kuvvetler, Erdoğan gibi Alman askerini ve füzeleri savunma amaçlı değil saldırı amaçlı kullanabilir.
SORU: 2012’nin Ekim ayında Başbakan Erdoğan’a yazdığınız mektuptan bahsetmenin tam da sırası…Mektunuz oldukça sert. “Erdoğan sen çıldırdın mı?” başlığını taşıyor. Bir Alman düşünürü olarak sizi böylesine sert mektup yazmaya sevkeden şey neydi?
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, ben Erdoğan’ın dostuydum. Erdoğan’ın ilk yönetim geldiğinde, ilk yıllarına bakarsak 2000 ve 2010 süresi arasında dış siyasete baktığımızda, iç siyasete değil, Erdoğan aslında gayet iyi işler yaptı. Mesela İsrail’i çok sert ve doğru bir şekilde eleştirdi Mavi Marmara olayında. Kendisi Rusya ve Putin’le gaz ve petrol anlaşmaları yaptı ve böylece Anglo-Amerikan petrol sanayisinden bağımsız hale getirdi. Ancak belirli noktadan sonra kendisi çıldırdı ve bu yüzden mektubumun başlığı “Erdoğan, sen çıldırdın mı?”.
Tabii siz daha iyi bilirsiniz ama benim için bu çıldırma Libya savaşı ile başlıyor. Libya’da Amerikan, özellikle İngiltere ve Fransa’nın hedefleri, orada halkçı bir liderin düşürülmesine ve onun yerine Cihatçıların başa geçmesini desteklemesidir. Suriye konusunda da Esad’la iyi olan ilişkisini iyice bozması Amerika’dan da önce agresif, provokatör olarak sahneye çıkması ve bu Akçakale olayını tertiplemesi çıldırmasında belirleyici olmuştur. Akçakale’yle beraber TBMM aldığı karar Suriye’de bir şey olması durumunda bütün komşu ülkelerine Türk ordusunun müdahale etme hakkı olması ve mualefet partisi olan CHP’nin de bu konuya ilişkin bunun yeni bir dünya savaşına yol açacağını söylemesi. Dış siyasetine baktığımızda ulusal bir dış politikasını ortadan kaldırıp yerine agresif Neo-Osmanlı siyasetine yönelmesidir. Ve bu değişiklik bütün bölge için ve tabii ki Türkiye’nin kendisi için de çok büyük bir tehlike oluşturuyor. Ve ben kendime şu soruyu soruyorum “Erdoğan, niçin bu şekilde değişti?”. Kendim bu değişikliği açıklayamadığımdan ve Türkiye siyaseti hakkında uzman olmadığımdanda bana göre Erdoğan çıldırmış olmalı ve bu çıldırma ifadesi de aslında kendimde oluşan analiz zorluğundan kaynaklanıyor.
Libya-Suriye çıldırma…1 Mart 2003 tezkeresi… Mutlaka öyledir. Ben tabii türkiye uzmanı değilim. Ben diğer Alman meslekdaşlarıma göre Türkiye’yi biraz daha fazla izliyorum ancak ben 2011 senesinde uyandım. Ondan önceki işlediği suçları fazla bilmiyorum. Bu konuda biraz eksiğim var.
CLAUDIA ROTH’DAN FARKIM
SORU: Son bir kaç ayda Alman basınında Erdoğan’a yönelik sert eleştirileri görüyoruz. Siz 2012 Ekim’indeki mektubunuzla Alman basınının öncülerindensiniz. Peki son zamanlarda Alman medyasında artan Erdoğan eleştirisinin arkasında yatan sebep nedir?
Çok iyi bir soru. Alman basınında bu yeni Erdoğan karşıtlığı konusuna ben biraz şüphe ile bakıyorum. Çünkü Erdoğan’ı eleştirmenin iki yolu var. Örneğin Temmuz sayımızda Erdoğan’ın bu halini kapak fotoğrafı yaptık. Bu fotoğrafta şeytan boynuzları var Erdoğan’ın. Ben ama şu anda böyle bir fotoğrafı tekrar kapak yapmazdım. Çünkü bu Gezi olayları yeni başladığında daha polis şiddeti doruk noktasındayken yapıldı. Bu sayı tam baskıdayken Claudia Roth birden bire İstanbul’da ortaya çıktı. Claudia Roth benim için Erdoğan’dan daha beterdir, Almanya’ya baktığımızda. Roth’un ortaya çıkması ve Alman basınının tavırı gösteriyor ki, bizim gibi haklı muhalefet sebeblerinin dışında aynı zamanda kötü niyetli sebebler de var ortada, Claudia Roth’u ve gazeteleri TAZ’ı düşünecek olursak.
SORU: Ne gibi kötü niyetli sebepler?
Erdoğan’ı eliştirmenin iki tarafı var. Birisi demokratik taraf, diğeri de emperyalist taraf. Demokratlar ve vatanseverler Erdoğanı Türk devletini yok ettiğinden ve demokrasiyi yok ettiğinden eliştiriyorlar. Emperyalist eleştirisi yeterince emperyalizme köle olmadığı için eleştiriyor. – Bizim ona eleştirimiz kendisini sisteme köle olmasıdır, ve emperyalizmin eleştirisi ise kendisinin yeterince köle olmamasıdır.
ERDOĞAN’A ALTERNATİF GÜLEN-GÜL
SORU: Yani şunu mu demek istiyorsunuz: Erdoğan emperyalist merkezlerden bağımsız hareket etmeye başladı, ondan dolayı bir rahatsızlık oldu? Böyle bir durum mu var? Bunu gösteren olgu var mı?
Evet çünkü Erdoğan son dönemlerde AKP ile bir tür Müslüman Kardeşler cephesi kurmaya başladı, Mısır’daki Mursi ile. Yani kendisi kendine ait büyük imparatorluklardan bağımsız küçük imperatorlukçuklar yaratmaya çalıştı. Ve bunu Brüksel ve Washington’daki imparatorlar beğenmezler. Ve şu anda görüyoruz ki, bu Müslüman Kardeşler cephesi AB’nin ve ABD‘nin izni ile parçalanıyor. Suriye’de ÖSO ile bir olmuş olan El Nusra cephesi savaşı kaybediyor, Mısır’da da Mursi gitti ve Türkiye’de Erdoğan’a karşı protestolar oluyor. Ve AB’nin hedefi Erdoğan’ın yerine Gül’ü getirmek, çünkü Gül, AB açısından daha kolay kontrol edebilinir. Ve arka planda tabii ki Gülen de var. Şu anda ABD’nin, AB’nin hedefi, Brüksel’in, Berlin’in hedefi Gülen’in yardımıyla Erdoğan‘ı indirmek ve onun yerine Türkiye’yi AB’ye daha kolay şekilde entegre edecek bir Hükümet inşa etmektir.
SORU: Bölgede „Ya Erdogan, ya Esad gider“ şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Esad hala durduğuna göre, Erdoğan Esad’ı gönderemediği için batının gözünden düştü mü?
Esad bu krizi çok başarılı bir şekilde atlattı. Esad’ın orduları şu anda ilerliyorlar ve iki yıldır yapılan propagandalar, “Esad iki haftada gidecek, bir ayda gidecek“ öngörüleri tamamen yanlış çıktı ve Esad şu anda daha önce hiç olmadığı kadar sağlam duruyor ülkesinde. Bu durumda Erdoğan için iki seçenek var: Ya Erdoğan Esad’la tekrar anlaşacak – 2011’den önce yaptığı gibi, bu ihtimal de var. Veya tamamen çıldıracak ve daha güçlenmiş Esad’a karşı bir savaşı kışkırtacak, başlatacak. Bunu kendi istihbarat örgütünün tehlikeli birimleri ve El Nusra ile Türkiye’de büyük bir saldırı düzenleyebilir. Ve mesela zaten Reyhanlı’daki saldırı MİT’in belli bölümlerin ve El Nusra’nın ortak çalışması ile yapılmıştır. Mesela düşünün, böyle bir saldırı Türkiye’de konuşlanmış olan Alman askerlerine karşı yapılırsa, o zaman Erdoğan şunu diyebilir, “işte bu Esad’ın işi, ve biz bu yüzden Esad’a saldırmak zorundayız”. Burada Erdoğan iki seçenekten birini seçmek zorundadır. Ya akıllanır ve Esad ile tekrar anlaşacaktır veya bir savaş başlatacak. Ve bu durumda da Türk halkına, özellikle Güney’deki bölgelerde yaşayan Türk halkına çok önemli bir görev düşüyor. Eğer ki Türk halkı çok geniş bir şekilde bu savaşa karşı protesto ederse, o zaman Erdoğan’ın savaş başlatma girişimleri çok zora girecektir.
ERGENEKON DAVASI
SORU: Halk hareketinin içerisinde olan, önünde olan çok sayıda kişi hakkında 5 Ağustos’ta Ergenekon Mahkemesi çok ağır cezalar verildi. Siz Türkiye’yi yakından takip ediyorsunuz? Ergenekon davasını ve kararları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ergenekon tertibi, Türk demokrasisine, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk’ün mirasına indirilmiş en büyük darbedir.
Ergenekon davası Türk demokrasisine, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk‘ün mirasına karşı yapılan en büyük darbedir. Amaç Türkiye’de gelişen halk hareketine anlamlı bir yön verebilecek muhallif akımlara ağır bir darbe vurmaktır. – Tabii ki NATO devletleri Ergenekon davasına gezi olaylarına gösterdikleri kadar tepki göstermediler, burda tabi Nato devletlerin ve Erdoğan‘ın ortak hedefi olmasın kaynaklanıyor amaç vatansever, demokratik muhallifeti zayıflatmaktır. Ergenekon davası klasik Stalin davalarına benziyor. Düşününüz, eğer ki Putin böyle bir şey yapsaydı muhtemelin AB sınıra direkt tank gönderiridi – Ama Erdoğan böyle bir şey yaptığında bu gazetelerde sadece sayfa 10’da küçük bir haber olarak geçior – FAZ’daki röportajınız tabii ki çok iyi bir röportajdı ancak sadece gazetenin iç bölümünde çıktı –
SONER YALÇIN’I TANIYORUM
SORU: Silivri’de yargılananlardan daha önce tanıştığınız biri oldu mu?
Tabii ki ben Almanya’da körler arasında tek gözlü bir insanım. Ben Türkiye uzmanı değilim, yakından ilgilendiğim tek bir kişi var, ve benim sadece tek bir ismi bildiğim benim büyük bir ayıbımdır, o da Soner Yalçın. Kendisi iki seneden fazla bir süredir gözaltı hapisi alınmaktan dolayı ki Soner Yalçın Türkiye‘deki derin devletin ortaya çıkarılması için büyük katkıları vardır ve bu davada Soner Yalçın‘ın derin devletin bir parçası olması olarak suçlanması benim için çok gülünç bir durumdur. Stalinist mahkemelerre benziyor ve ben o yüzden Erdoğan’a bir yazı yazdım: „Erdoğan, Soner Yalçın’ı serbest bırak!“ diye ve burada ifade ettim ki Soner Yalçın yerine ben de hapise girerim.
SORU: Ergenekon mahkemesinin verdiği karara göre 5 Ağustos tarihi itibariyle ben de artık teröristim gazeteciyim. Bir terörist ile röportaj yapmak nasıl duygu?
Benim için bugün burada konuşmak büyük bir onurdur. Türkiye’den dostlarımdan aldığım mesajlara göre, Ulusal Kanal demokratik direnişe çok büyük bir destek veriyor ve dilerim ki Ulusal Kanal bu çizgisini ilerde de devam edecektir. Eğer ki düşman size terörist ya da benzer bir şekilde kötü bir sıfat yapıştırmıyorsa o zaman siz sadece yanlış bir şey yapıyorsunuzdur, o yüzden bu sıfatı büyük bir onurla taşıyın. Çinli bir teorisyenin dediği gibi: “Eğer ki düşman bize karşı savaşıyorsa, demek ki biz doğru yoldayız“. Gerçek teröristeler aslında bu finans sistemlerinin liderleri ki bunlar cihatçılar gibi katiller ile caniler ile ortaklaşa savaştılar. Bizim COMPACT dergisi olarak sloganımız „gerçek için cesaret“ ve bu yüzden Ulusal Kanal ile ve sizin ile bir gerçekleri ortaya çıkartmak için kardeş olduğumuz için büyük bir onurdur.
Odatv.com

39 Kommentare zu „Elsässer im Kanal Ulusal TV

 1. Sehr geehrter Herr Elsässer, Erdogan wird häufig vorgeworfen, dass er eine Art Neo-Osmanisches Reich wiedererrichten möchte. Tatsache ist, dass das Osmanische Reich am Anfang eine sehr brutale Expansionspolitik betrieb, aber dies trifft auf alle Imperien zu. Nach dieser Phase wirkten die Osmanen als satter „wohlwollender Despot“ im Völkermosaik zwischen Marokko und Persien, Ungarn und dem Sudan und konnten als Ordnungsfaktor bis heute nicht ersetzt werden. Die diversen islamischen, christlichen und jüdischen Konfession besaßen ein vergleichsweise hohes Maß an religiöser Freiheit. Stöhnten die Untertanen unter der Unterdrückung lokaler Behörden und Garnisonen, so kam der Seufzer „Wenn das der Sultan wüsste…“ Der serbische Befreiungskrieg zB. begann als Kampf der serbischen Sippenoberhäupter gegen die Belgrader Janitscharen und die örtlichen türkischen Feudalherren, die Serben betrachten sich als Krieger des Sultans gegen dessen untreue Statthalter. Erst die Einmischung europäischer Großmächte (Russland, Österreich und Frankreich) ließ den Konflikt zum nationalen Freiheitskampf eskalieren. Für die Massaker an den Armeniern ist nicht die osmanische Reichsideologie verantwortlich, sondern die Jungtürken, deren Wurzeln auf die Agitation britischer und italienischer Logen zurückgehen. Erdogans Hauptfehler liegt darin, dass er seine Pläne mit amerikanischer Hilfe verwirklichen will. Ephraim Kishon schrieb einmal, dass unter den Südvietnamesen der Spruch „Wen Gott verderben will, den macht es zum Verbündeten der Amerikaner“ sehr beliebt war (bevor der Einwand kommt: USA und Israel sind nicht Verbündete, sondern gingen seit 1967 eine regelrechte Symbiose ein, die auf lange Sicht gesehen für beide Partner in einer Katastrophe enden wird).Erdogan sollte nicht vergessen, dass auch Milosevic, Saddam Hussein, Gaddafi und Assad zeitweise das Wohlwollen der USA besaßen…

 2. Nicht schlecht! Allerdings mußte ich meine türkische Nachbarin um Übersetzungshilfe bitten. Immerhin, die Grünen wählt sie jetzt nicht mehr, dafür aber die Linke. Dein Blog gefällt ihr auch. Weiter so!

 3. Es wäre erfreulich, wenn einer unserer türkischstämmigen Mitbürger Jürgen Elsässer uneigennützig helfen und das Interview übersetzen würde, damit des türkischen unkundige Leser das Interview auch verstehen können.

 4. mal dem linken, mal dem rechten bürger die stange reichen. sie machen das schon sehr reizend, herr elsässer.

 5. @ Attila Varga

  Das ist jetzt aber nicht ernsthaft ihre Meinung oder?
  Sie wollen uns nicht ernsthaft Erdogan,ob nun mittels der USA oder aus eigenen Kräften,als Führer und Ordner eines neuen Osmanischen Reiches nahelegen?
  Die Osmanen als gütige und barmherzige Ordner darzustellen das grenzt schon an einen Wahnwitz der den heutigen Gendermainstream und die PC in einem in den Schatten stellt.

  Na ja,was will man in Zeiten in denen die Belagerung Wiens durch die Hundsköpfigen,von Lehrern der Ostmark unter Versetzungsandrohung nicht mehr unterrichtet werden darf,und überhaupt eine groß angelegte Geschichtsfälschung zu Gunsten der osmanischen bzw. moslemischen Güte und Überlegenheit angeschoben wird,auch anderes erwarten.

  Aber was ist heute nicht alles möglich,erst dieser Tage habe ich erleben dürfen,wie Hofschreiber der Globalisten,auch Archäologen genannt,in einer TV-Doku den großen Macedonen Alexander,als ersten Weltbürger umdichteten.
  Quasi als ersten Bolschewisten ausriefen,denn immerhin hätte er nach ihrer Interpretation,in seinen eroberten Gebieten auf Mischehen gesetzt,und die vermischung der Rassen zur Schaffung eines neuen Menschen propagiert.

  Alexander der großen als Ur-Bolschewist ist schon fast so krank wie der Osmane als gütiger ordnender überlegener Bildungsbürger.
  Wird nur vergessen daß das so gepriesene Wisssen der Osmanen erst mit dem einverleibten gesammelten Wissen des niedergemetzelten Byzanz eingetroffen ist,es sich also um westliches damit europäisches Wissen handelt.
  Also von der Eroberung durch ein osmanischen Bildingsbürgertum,das der westlichen Welt erst Wissen und Kultur und Orndung nahebrachte,keine aber auch so gar keine Rede sein kann.
  Das die heutigen Slawen ihre Bezeichnung der lieben und ordnenden osmanischen Hand zu verdanken haben,geht noch heute aus dem englischen Begriff für Sklave hervor.

 6. voll und ganz richtig, die osmanen waren keine tolernaten und friedliebenden ordnungsfaktoren, wie von manchen typen gern dargestellt, sondern eine tyrannische, blutbeschmierte und vergewaltigende mörderbande, die an dem verbrchen an den armeniern einen maßgeblicheh anteil hat. schon vorher, vor dem großen völkermord 1915 gab es den ersten versuch der osmanischen türken, die armenier auszurotten im späten 19. jahrhundert, von den völkermorden an griechen, kurden, bulgaren, assyrern und aramäern über die jahrhunderte gar nicht zu sprechen.
  kirchen wurden zerstört und verbrannt oder in moscheen umgewandelt, kunstwerke von weltrang geplündert und nach konstantinopel verschleppt, die kräftigsten kinder der christen den eltern entführt und zu fanatischen islam-räubern und mördern, den janitscharen herangebildet.

  das osmanenreich war einer der verbrecherischsten nachfolger der kreuzritter, vorläufer des hitlerstaates und eine der satanischsten verirrungen der geschichte.

  so wie die deutschen wehrmachtsschergen in rußland, auf dem balkan und in anderen ländern die kirchen und klöster, dörfer und städte brandschatzten , so haben auch die osmanen genau dasselbe begangen.

  nur in einem punkt , hardrat, ist ihnen ein irrtum passiert: die bezeichnung SLAWEN stammt von dem altrussischen Wort für Ruhm.

  mit sklaverei hat das nix zu tun.

 7. Hallo Hardrat,
  aus konkret welchem Satz haben sie erschlossen, das ich die Neo-Osmanischen Strategien unterstütze?
  Wir Magyaren haben uns schlappe 700 Jahre mit den Türken (1171-1878) herumgeschlagen, waren 150 von ihnen besetzt.
  Unsere heutigen Slawen hießen schon seit ihrem Erscheinen im 6. Jahrhundert so, also schon lange vor den Osmanen. Der Begriff „Sclavus“=Sklave erschien im Frühmittelalter, als hiesige Sklavenhändler (Waräger, Friesen, Juden und Italiener) Slawen an die Araber verkauften, Jahrhunderte vor dem Auftauchen der Türken in Anatolien und dem Balkan.
  Die Osmanen waren ebenso barmherzige oder auch unbarmherzige Ordner wie die Habsburger oder Romanow. Sie konnten sich in Europa festsetzen, weil eine Adelspartei im „Niedergemetzelten Byzanz“ sie als Verbündete einlud (Ebenso wie meine Vorfahren sich in unserer heutigen Heimat festsetzen konnten, weil uns Byzanz gegen die Bulgaren und Arnulf von Kärnten gegen die Mährer zu Hilfe riefen- und die Briten riefen einst Hengist und Horsa, die Slawen Rurik usw.usw.). Mir geht es in erster Linie darum, dass wir verstehen, warum die Türken in den letzten Jahrzehnten ihren Einfluss in Vorder-und Zentralasien, auf dem Balkan und im Kaukasus ausbauen konnten. Erdogan nutzte dabei die türkischen Migranten (mit denen sie offenbar schlechte Erfahrungen gemacht haben) in Westeuropa ebenso aus, wie die imperialen Erfahrungen und Traditionen in den genannten Regionen. Dieses Erstarken ist eine Tatsache, wollen wir darauf reagieren, egal ob mit Konfrontation oder Koexistenz, dann müssen wir es erst einmal verstehen. „Der Türke“ ist eben der plündernde Akindschi und der Schläger auf dem Schulhof, er ist aber der Reichsgründer wie Mehmed II. und tüchtige Feldherr wie Atatürk.

 8. Herr Elsässer

  Ihre Ansicht über die Urteilsfähigkeit der Leserschaft in Ehren. Was jedoch Herr Weimann von der KRR-Front hier macht, ist nichts weiter als die Threads vollzuspamen. Fortlaufend Links (ob zum Thema passend oder nicht) zu Artikeln des eigenen Blogs zu posten, ist banale Werbung. Mit Meinungsfreiheit hat dies überhaupt nichts zu tun. Als seriöser Blogbetreiber hat man die Aufgabe, den eigenen Blog zu pflegen und solche Vorkomnisse mittel Sperrung (oder vorgängiger Ermahnung) zu unterbinden – der eigenen Leserschaft zuliebe.

 9. Zum heutigen 12. Jahrestag von 9/11 würde ich alle, die hier Kommentare posten, bitten, aber auch die Compact-Leute und JE, die Petition von ‚ReThink911‘ (so auch der Name der Seite) zu unterschreiben. Ziel der Aktion besteht in der Aufnahme einer unabhängigen Untersuchung zu den Ereignissen von 9/11 von vor 12 Jahren. Es sollen eine Million Unterschriften zusammen kommen. Hier meine Übersetzung des englischen Textes:

  An alle Behörden, die die Pflicht und die Befugnisse haben, die Ereignisse von 9/11 zu untersuchen, sei es in den USA, in anderen souveränen Ländern oder in internationalen Körperschaften. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir die Unterzeichner

  hiermit dazu auffordern, eine wahrhaft unabhängige Untersuchung vorzunehmen, um die volle Wahrheit im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 11. September 2001 aufzudecken.

  Es gibt inzwischen eine überwältigende Anzahl an Beweisen, die dem offiziellen Kommissionsbericht zu 9/11 sowie dem des Nationalen Instituts für Normen und Technologie über die Zerstörung von World Trade Center Building 7 und der Zwillingstürme widersprechen, und auf die die US-Regierung bisher nicht geantwortet hat.

  Deshalb muss eine neue und unabhängige Untersuchung eingeleitet werden. Diese Untersuchung sollte sich ausführlich mit dem offensichtlichen Einsatz von Explosivstoffen bei der Zerstörung von World Trade Center 7 und den Zwillingstürmen befassen.

  Mit freundlichen Grüßen

 10. Liebe Brigitte,
  sie hauen aber ganz schön auf den Putz: Das Osmanenreich als Nachfolger der Kreuzritter und Vorgänger des Hitlerismus und alles zusammen ein Werk des Satans…haben sie´s nicht ´ne Nummer kleiner?
  Ich habe mit einem ehemaligen russischen Schulkameraden telefoniert. Der arme Kerl wusste gar nicht, dass der Begriff Slawe vom altrussischen Ruhm kommt, war bis jetzt der Ansicht, dass Slawe eine Eigenbezeichnung ist im Sinne von „Die eine gemeinsame/unsere Sprache sprechen“. Da werden wohl die Slawen ihre Geschichtsbücher umschreiben müssen.

 11. @schnehen – eine sehr gute Initiative, habe mitgezeichnet. Die machen sehr gute Videos auf ihrem Youtube-Kanal. Wer die sich anschaut, muß einfach endlich aus dem Traum der offiziellen Version aufwachen!

 12. Oh ha Brigitte
  ,Kreutzritter = Verbrecher,Osmanenreich als Vorbild des Hitlerismus?
  Was mich immer wieder wundert,ist die Frage woher diese Selbstzerfleischung,kommt.

  Bisher standen die Kreuzritter immer für gute und edle Werte,das dies a la Guido K. Hysterie in den letzten Jahren umgeschrieben wird,ist ja Teil der politischen Umerziehung nach EU-Diktat..

  Naja und zum Thema Hitlerismus nach US Umerziehung und Guidos Dauerberiselung was will man da erwarten,
  Was diesen Mann angeht schliesse ich mich dem karlspreis tragenden englischen Saufbold,sowie dem Dalai Lama und Ghandi neben Größen wie Opa und Oma an,zum Rest darf man sich ja aus rechtlichen Gründen nicht äußern.
  Dieser Rest zu dem man sich nicht äussern darf,ist aber seltsamer Weise das einzige was man gegen den Hitlerismus vorbringen kann,denn die damalige Realität lässt nichts zu meckern über,es sei den man erklärt sich selbst zum erklärten Gegenentwurf zur damaligen Wahrheit und Realität,was dann übrig bleibt, bleibt in der Ergründung jedem selbst überlassen.

 13. Lieber Attila,

  ich kann es leider nicht ändern, daß nun einmal die wurzel des wortes Slawe von der Bezeichnung „Slava“ für Ruhm stammt. Ob einzelne Russen oder „ehemalige Mitschüler“ (ich kann mir den vermutlichen Bildungsgrad dieses Kollegen schon vorstellen) davon auch eine Ahnung haben, steht wie bei allen Migranten auf einem anderen Blatt – denn diese, die hierher kommen, haben i. a. Regel relativ wenig Wissen über die Geschichte des eigenen Volkes. Deswegen braucht es nicht zu verwundern, wenn die Tatsache der Herleitung des Wortes Slave von ebendieser alten Benennung bei manchen Russen selbst nicht bekannt ist.

  Eine Änderung der Geschichtsbücher allerdings braucht hier nicht angeregt zu werden, denn in den slawischen wissenschaftlichen Werken über dieses Thema werden die Grundlagen der betreffenden Eigennamen und sprachlich-ethnisch-nationalen Herausbildung zur Genüge erläutert.
  Auch für nichtslawische Leser. Hier ist vor allem das

  im übrigen haben nicht die Byzantiner oder andere die Magyaren „herbeigerufen“; daß der Herrscher von Kärnten eine ungarische „Einwanderung“ gefördert hat, ist richtig, doch in Rahmen seiner Siedlungspolitik. Diese Ausbreitung steht natürlich im Zusammenhang mit der damaligen Landnahme, so sollte man es eher bezeichnen. Denn die Ungarn haben schon Jahrzehnte zuvor auf meist räuberische Weise Deutschlands Provinzen verheert und heimgesucht bis sie 955 von den deutschen Truppen eineNiederlage auf dem Lechfeld erlitten und seitdem die benachbarten Staaten in Ruhe ließen.

  Also in erster Linie mit expansiven Absichten kamen die Unganr nach Mitteleuropa ! Ihre nachfolgende intensive Christianisierung und Assimilierung wurde freilich auch von Byzanz stark gefördert und Ungarn missioniert, auch wenn sich die Mehrzahl der Magyaren letztlich dem Katholizismus zugewandt hat. Dabei spielte auch ein zeitweiser großer kultureller Einfluß der byzantinischen Zivilisation auf die ungarischen Herrscher u. Adligen eine Rolle.

  Zum letzten Thema – die Parallele der osmanischen Verbrechen mit denen der Kreuzritter – die ja wirklich ihrem christlichen Namen wenig Ehre gemacht haben – und die späteren (auf diesem blog tabu-thema) brauchen sie, attila, sich nur eingehend mit den bekannten Massakern und Überfällen der türken zu befassen. Literatur existiert in Hülle und Fülle selbst in den örtlichen Stadtviertel-Bibliotheken. die Art der Ausführung dieser Völkermorde und die systematisch betriebene Unterdrückung der kulturellen, religiösen und sozialen Rechte des Volkes, einher mit einer latenten wirtschaftlichen Ausbeutung, Benachteiligung, ständigen Bedrohung, weist auf deutliche Ähnlichkeiten mit den Methoden der päpstlichen Expansion (z. B. gegen Ureinwohner)
  oder denen der Besatzer im 20. Jahrhundert auf.

 14. Liebe Brigitte,
  es mag ja in Ordnung sein, mir ihre Ansichten über die russische Geschichte nahezubringen, aber dass sie mich über die ungarische belehren wollen…ihr Humor versüßt mir den Tag! Selbstverständlich kamen wir mir expansiven Absichten nach Europa-Landnahmen sind in der Regel expansiv. Und selbstverständlich hat uns Otto der Große auf dem Lechfeld besiegt, hätte er dies nicht getan, dann hätten meine Vorfahren keinen Respekt vor ihm gehabt und wären nie auf die Idee gekommen, sich dem Westen und dem Katholizismus anzuschließen. Auf dem Lechfeld wurden allerdings nicht die „heidnischen“ Ungarn besiegt, sondern der orthodox getaufte Harka Bulcsu, der Anführer der pro-byzantinischen Partei. Diese ermöglichte die Machtübernahme von Taksony, dem Großvater des Heiligen Stephan. Und selbstverständlich ließen wir unsere Nachbarstaaten NICHT in Ruhe: die Nachfolger Ottos waren durchaus nicht abgeneigt, ungarische Hilfstruppen auf Dritte zu hetzen. Und: Vom wem, bitte sehr, wurden wir „assimiliert“? Von den Schweden?
  Bei ihrer Kollektion von Völkermorden in ihrer ersten mail zählten sie als Opfer der Türken Armenier und Kurden auf-sie haben allerdings vergessen zu erwähnen, dass sich kurdische Milizen am Völkermord an den Armeniern mit Begeisterung beteiligten. Und was meinen sie, wie ein türkisches Dorf aussah, nachdem es Besuch von armenischen Dschanaks, bulgarischen Komutadschi, serbischen Tschetniks oder irgendwelche romantischen Philhellenen bekam?
  Übrigens: Ich LIEBE die Kreuzritter.

 15. @ John: Links? rechts?

  Wieso ist denn das „links“ (oder rechts?), wenn
  JÜRGEN ELSÄSSER Argumente für den Erhalt des Nationalstaates vertritt?

  Im Falle der „brd“ müßte es ja heißen:
  „Wiedererrichtung des Nationalstaates“.

 16. @ Brigitte: Die Slawen und der Ruhm

  Bis in die Neuzeit hinein gab es die Bezeichnung „Slawen“ überhaupt nicht, von Ruhm war schon gar keine Rede.
  Die Fiktion einer „volksethymologischen“ Deutung des Begriffes „Slawe“ könnte ebensowohl von Schlappen, Schlawiner oder sonstewas ausgehen.

  Zur Zeit der Merowinger und im jungen Reich war die Bezeichnung für alle Menschen jenseits der Grenzen, die heidnisch waren, „sklavi“ oder (gr.) „sklabenoi“, d.i. „Fremdlinge“. Dergleichen Ausländer „durften“ versklavt und (von einer nichtchristlichen Ethnie) im Merowingerreich als Sklaven in den Orient verkauft werden.

  Bekanntlich lag die Grenze des Reiches im Osten zunächst weit im anerkannt germanischen Gebiet, die „sklavi“ waren also Germanen. Auch späterhin war der Begriff nicht etwa ethnisch determiniert. Der Begriff kam im Lauf der Jahrhunderte außer Gebrauch. Erst später haben Archivare und Schreiber die Berichte der Alten wieder ausgegraben. Da ihnen die Verbindung zum Wort Sklave als uncorrect erschien, haben sie ihn zu „Slave“ verändert und nun erst ethnisch definiert. Die Landesbewohner hatten mittlerweile über massiven Druck der christlichen Landesherren das Idiom der byzantinischen Missionare annehmen müssen: eine Kirchensprache, das Glagolitische.

  Eine legendenhafte „Urheimat der Slawen“ ist nicht nachweisbar, ebensowenig eine Masseneinwanderung, Landnahme, Eroberung der Siedlungsgebiete der Ostgermanen. Dagegen sind in Mecklenburg, Pommern, Schlesien, Böhmen einheimische germanische Stämme gut bekannt, etwa Wandalen, Burgunder, Pomoranen, Markomannen, Silinger. Auf dem Gebiet der Russen und Ukrainer waren riesige Reiche der Goten und Wikinger (Waräger) angesiedelt. Auf der Krim hielt sich eine gotische Minderheit bis ins siebzehnte Jahrhundert.
  Genetische Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß Polen und Tschechen einen erheblich höheren Anteil an Personen mit germanischen Genmarkern aufweisen als die Deutschen. Die Deutschen haben dagegen Genmarker, die für keltische Volksstämme typisch sind.

 17. Attila Vargas:

  lieber attila, ich muß mir vor Lachen nur so auf die Schenkel klopfen, wenn ich ihre Behauptungen lese, noch mehr da sie ja vorgeben Ungar zu sein (so das denn stimmt). ich glaube eher, sie möchte gern einer sein und das legen ihre falschen aussagen hier nahe:

  Erstens hat es niemals orthodoxe Ungarn gegeben – die ungarischen Truppen, die von otto vertrieben wurden, waren allesamt heidnische Magyaren, die an ihrem vorchristlichen Kult festhielten.Ebenfalls gab es zu keinem Zeitpunkt ein „pro-byzantinisches ungarisches Heer, die Voraussetzung wäre ja eine vorige Konversion vieler zum Ostchristentum gewesen, die aber nicht stattfand. Wer nicht damals noch Heide war, trat später zum Westchristentum über. Auch der Anführer Harcka Bulcsu war kein orthodoxer Christ. Er war zwar eine zeitlang
  in Konstantinopel gewesen und hatte dort auch vorübergehend – zum Schein – den christlichen Glauben angenommen, trat aber nach seiner Rückkehr zu den magyarischen Heiden SOFORT wieder über zu seiner alten Götzenanbeterei.

  Somit ist ihre behauptung von einer angeblichen Kooperation der Angreifer mit den Byzantinern oder eine diesbezügliche Beeinflussung Bulcsus Unsinn.

  Zweitens: türkei, genozide und kreuzritter.

  von serbischen Tschetniks zu sprechen, die türkische Dörfer erobert hätten, offenbart bei ihnen, vargas, einen mangel an geografiekenntnissen – mir ist nicht bekannt, daß die türkei an serbien grenzte ! Ebenso ist es verfehlt, bulgarische oder armenische Einheiten in Zusammenhang mit türkischen Dörfern zu bringen – die Komitadschis waren ebenso wie die Djanaks revolutionäre Freiheitskämpfer, die den mohammedanischen Schergen des Sultans das Fürchten beibrachten und die osmanische Tyrannis bekämpften.

  Ihre letzte Behauptung mit den Philhellenen ist dermaßen lächerlich, daß sie sich erübrigt: die Philhellenen waren keine Romantiker, sondern Menschen, die an das Selbstbestimmungsrecht der Nationen glaubten und die Türkei – folgerichtig und mit vollem Recht – wegen ihrer blutigen Verbrechen in Griechenland verurteilten.

  Zuletzt. daß sie sich mit den Kreuzrittern gemein machen, offenbart nur klar, wes geistes kind sie sind: weder ein Christ noch ein Ungar, sondern ein anhänger und kumpan von mördern, heuchlern und dieben.

 18. Gunther Kümel:

  ich will jetzt eigentlich nicht noch über die Thesen diskutieren, die sich mit der Herkunft der Slawischen Sprachen und der slawischen Rasse befassen. Deshalb nur eine kurze Erklärung: das mit den „sclavi“ ist schlicht nicht wahr.Die Vermutung wurde im 19. Jahrhundert aufgestellt und kurz danach widerlegt und allgemein verworfen. Es gibt nirgendwo Belege für diese Theorie, die eine gemeinsame Wurzel von germanischen oder slawischen Stämmen u. Völkern suggeriert. Die Wissenschaft hat in allen Bereichen die definitiven Unterschiede und Barrieren zwischen den Slaven und den Germanen festgestellt, sowohl linguistisch als auch im Aussehen, in den Traditionen usw. Daß die Bezeichnung im Russischen und vielen anderen slaw. Sprachen Ruhm bedeutet, ist ebenfalls seit langem bekannt und bedarf keiner näheren Ausführung. In jedem auch nur oberflächlichen Geschichts- oder Ethnologiebuch können sie, Gunther, sich bestens darüber klar werden. Ich sehe auch kaum in den Gesichtern der hier einwandernden Polen, und Tschechen die große Ähnlichkeit mit den Deutschen, die Sie ja postulieren – und die müßte man dann ja auch in den körperlioch-physiognomischen Zügen erkennen ! Aber wie gesagt, davon keine Spur. Auch keine „keltischen “ Gesichter bei Deutschen.

 19. Gunther Kümel:

  Nachtrag – das Ethnonym Slaven taucht entgegen Ihrer Behauptung bereits um 500 nach Christus bei den byzantinischen Historikern auf – also kann vom 19. Jh, was sie meinten, keine Rede sein. Auch sind schon davor römische Quellen mit den slavischen Bewohnern nördlich der Donau in Berührung gekommen.

 20. @ Brigitte: Wissenschaft und Glaube

  Die genetischen Untersuchungen an Volksangehörigen der Deutschen, der Polen, der Tschechen sind Wissenschaft.
  Was Sie vom Betrachten der Physiognomie von Einzelnen für Zufallsbeobachtungen ableiten wollen, sind laienhafte Vorurteile.

  Diese genetische Verwandtschaft könnte jedoch auch durch die von den Polen behauptete Story über die Geschichte zustande gekommen sein. Es ist ja unbestritten, daß der Weichselraum, Schlesien, Böhmen von germanischen Stämmen besiedelt waren. Es gab gotische Imperien, die über die Ukraine weg bis zur Krim reichten, Kiew war eine Gründung der Waräger (Wikinger).
  Einige der germanischen Bewohner zogen in der Völkerwanderung weg, jedoch keinesfalls die Mehrheit. Angeblich sickerten nun einzelne „Slawen“ aus einer fiktiven „slawischen Urheimat“ (irgendwo in den Pripjetsümpfen, keine archäologischen Befunde) in die Siedlungsgebieten der Silinger, Burgunder, Pomoranen, Markomannen, Vandalen ein. Irgend ein Akt der Landnahme, der Eroberung, Masseneinwanderung wird auch von den Polen nicht behauptet.
  Angeblich gingen nun die im Lande verbliebenen Germanen im Laufe der Jahrhunderte in der durch die postulierte Einzeleinwanderung vermehrten Bevölkerungsanteile der „Slawen“ auf.

  Dies würde eine genetische Verwandtschaft von Polen, Tschechen und Ukrainern mit den Skandinaviern erklären. Darüber hinaus sind die indogermanische Sprachen sprechenden Völker auch biologisch verwandt.

  Bitte sprechen Sie nicht von einer „slawischen Rasse“.
  Die heute slawisch sprechenden Völker sprechen verwandte Sprachen, sind also kulturell verwandt. Der Begriff „Rasse“ bezeichnet biologische Verwandte. Den Fehler, Rasse, Volk und Kultur durcheinanderzuwerfen, machten nicht einmal die Machthaber im Dritten Reich.

 21. Keddves Brigitta,
  szerinten neked jó esne, hogy ha teged valaki erösen atkefélne.
  üdv. Attila

 22. Herzallerliebste Brigitte,
  ich danken ihnen für ihren freundlichen, sehr sachlichen Brief.
  Ich habe ihnen eine Antwort in meiner Muttersprache geschickt, bin aber nicht sicher, ob Jürgen Elsässer diesen durchgehen lässt, falls er meine Anmerkungen über den Google-Übersetzer jagt.
  Was mein Ungarntum angeht und wessen Geistes Kind ich bin, können sie gerne in meinen Artikeln in der „Budapester Zeitung“ und der „Budapest Times“ von 2012 nachlesen.
  Ich muss zugeben, dass ich Menschen wie sie bewundere. Fleißig wühlen sie sich durch das Internet und ihre Leihbücherei, finden etwas über Harka Bulcsu und spinnen dann den Garn weiter: Auf welche Primärquelle beziehen sie sich, dass er nach seiner Heimkehr seinen alten Glauben, den sie in ihrer bewunderungswürdigen Toleranz als „Götzenanbeterei“ bezeichnen, „sofort“ wieder aufnahm?
  Ob ich Ungar, Christ und Bewunderer der Kreuzritter bin? Das können sie daran ablesen, dass bedauernswerte Untermenschen wie ich den Ungarn, Christen und Bewunderer der Kreuzzüge Viktor Orbán mit Zweidrittelmehrheit zum Ministerpräsidenten gewählt haben-kontrollieren sie es im Internet oder ihrer Leihbücherei.
  Und wen sie schon einmal da sind, dann könnten sie auch gleich einmal nachsehen, wo die türkischen Grenzen vor den Balkankriegen von 1912/13 waren-sie werden überrascht sein! Besonders auf dem Gebiet des heutigen Makedonien massakrierten sich in den Jahren um 1900 Türken, Serben, Bulgaren, Mazedonen, Albaner, Griechen, Aromunen und Bulgaren und allesamt hatten sie einen Heidenspaß dabei. Auch finde ich ganz toll, dass der Heilige Geist sie dazu auserwählt hat, zu bestimmen, wer ein richtiger Christ und wer nicht.
  Ich hoffe, sie schicken mir, trotz unserer kleinen Differenzen, eine Einladung zu ihrer Heiligsprechung.

 23. Gunther Kümel:

  Aber klar GIBT es Rassen ! es ist abwegig, wie Sie gerade auf das dritte Reich kommen, denn dieser Begriff „Rasse“ existierte doch schon geraume Zeit vor den deutschen Nationalsozialisten und ihren außerdeutschen Gesinnungsgenossen. Ich sehe keine Trennung von einem Terminus, einer „kulturellen Rasse“ (die es ja so nicht gibt) und einer sprachlichen Definition derselben – aber Sie haben ja selbst zugegeben, daß diese genannten Völker untereinander verwandte Sprachen sprechen: Nun, wie sollten diese auch nicht verwandt sein, wenn es keine zusammenhängende Rasse wäre, wie es übrigens auch Romanen, Kelten oder finno-ugrer sind ? sie widersprechen sich in diesem Punkt selbst. Man kann nicht einerseits die unverkennbare Existenz einer Sprachfamilie als gegeben nehmen, und dann die offensichtliche gemeinsame biologisch-ethnische Abstammung dieser besagten Nationen zu leugnen versuchen.

  Und es sind keine Zufallsbeobachtungen, die ich vorhin angeführt habe. Wenn es denn so wäre, dann hätte eine ungewöhnlich große und raumgreifende Assimilierung deutscher Einwohner durch den poln. respektive tschechischen Volkskörper stattfinden müssen, so daß diese „germ.“ genetischen Merkmale unter Polen u. Tschechen häufig wären. Aber dies – in dem Fall ein Hinweis auf Vermischung von Slaven und Germanen, die z. T. auch geschehen ist – belegt noch lange keine gleiche ethnische Herkunft beider Gruppen.

  Wenn also Menschen der deutschen Gruppe oft selbe Gene haben wie Slawen, liegt das eben an der historischen Assimilierung. Daraus einen germanischen Ursprung der Polen oder Tschechen herleiten zu wollen, fehlt aber die Basis.

  Was die Landnahme der Vorfahren der Polen und anderer Völker in dem heutigen deutschen Raum betrifft, verweise ich Sie – da Sie ja vorhin meinten, es gebe keine archäologisch-wissensch. Befunde – auf die Werke und Arbeiten Joachim Herrmanns „Die Slawen in Deutschland“ , Brather „Archäologie der westlichen Slawen“ u. Christian Lübke „Das östliche Europa“. Die Völker der Wenden, Obodriten, Pomoranen und Wilzen waren keineswegs, wie von den Befürwortern der „germanischen“ These, germanischer Herkunft oder Sprache. Altgriechische u. römische Historiker und Autoren erwähnen diese Ethnien zum Teil bereits im 2. und 3. Jh. n. Chr., vor allem Ptolemäos, Plinius und Tacitus.

 24. @Brigitte

  Joachim Hermann spricht aber nicht von der Slawischen Rasse, sondern von Stämmen, die mit den natürlichen Flussläufen zirka – 6 Jhd.- in Mitteldeutschland eingewandert sind.
  Sie trafen hier auf dezimierte Germanische Stämme, deren Ortsnamen und Flussnamen oft von den Slawen übernommen wurden. Im Buch „Die Slawen in Deutschland“ sind viele Beispiele aufgelistet.

 25. Liebe Brigitte,
  sie schreiben schon wieder über Sachen, von denen sie nichts verstehen. Schon seit Jahrzehnten lehnen alle ernsthaften Wissenschaftler die Existenz einer finno-ugrischen Rasse ab.
  Die Finnen, die ich als fleißige und mutige Nation sehr schätze, sind genetisch mit Schweden, Russen und sogar den entfernt lebenden Belgiern näher verwandt, als mit den Ungarn oder Ob-Ugriern, da sie ethnisch zu einem großen Teil von der indogermanischen Bootaxtkultur abstammen. Da sie so großen Wert auf „Rassemerkmale“ legen, sollten sie vielleicht mal einen Blick auf das Äußere der Finnen werfen.
  Genetisch sind Ungarn kaum von Polen, Kroaten und Ukrainern zu unterscheiden, da sie die Vorbevölkerung des Karpatenbeckens absorbierten, ethnische „Inseln“ im Ungarntum sind die eindeutig zentralasiatischen Typen in Kumanien (Große Tiefebene) und dem Szeklerland (Siebenbürgen), deren Gen-Marker auch in Kasachstan anzutreffen sind.
  Genetische Verbindungen zwischen Ungarn und Finnen, Ungarn und Esten gibt es nicht. Nach dem heutigen Forschungsstand geht das sehr konservative finno-ugrische Sprachsubstrat wahrscheinlich auf die Wildbeuter des Kreises der „Kulturen mit Kamm-Grübchenkeramik“ zurück, welche auf dem Höhepunkt ihrer Ausbreitung von Skandinavien bis Korea verbreitet waren und dieses an ihre Nachbarn und „Gastgebervölker“ weitergaben.
  Nach ihrer Logik müssten Archäologen künftiger Jahrtausende anhand gefundener Cola-Flaschen und englischsprachiger Aufschriften davon ausgehen, dass ab ca. 1950 die gesamte Welt plötzlich von einer einzigen „Rasse“ bewohnt war.

 26. eveline:

  ob in seinem Buch nun explizit von Stämmen oder der gesamten Rasse/ethnischen Gruppe gesprochen wird, ist in diesem Zusammenhang unwesentlich. Die Ortsnamen allerdings sind in den von Slawen damals besiedelten Gebieten nicht deutscher oder „germanischer“ Provenienz, sondern slavisch und wurden – umgekehrt – von den späteren deutschen Bewohnern übernommen, die bis heute diese Toponyme verwenden.

 27. Eveline, geben sie es auf!
  Kein Sprachwissenschaftler bestreitet ernsthaft, dass der älteste germanische Flur-und Gewässernamen-Horizont im Raum Harz/Sachsen-Anhalt/Süd-Niedersachsen liegt. Aber das werden wohl brutal zwangsgermanisierte Urslawen gewesen sein….

 28. @ Brigitte:

  Sie belieben, alles möglichst durcheinanderzubringen, vermutlich, um zu verwischen, daß Ihre Vermutungen nicht durch Argumente zu erhärten sind.

  Freilich gibt es „Rassen“. Habe ich auch nicht in Abrede gestellt.
  Es gibt jedoch keine „slawische Rasse“. Sowas ist Blödsinn.
  Es gibt Völker, die slawische Sprachen sprechen. Die Angehörigen EINES Volkes sind in den meisten Fällen biologisch verwandt, dennoch ist ein Volk immer kulturell definiert.

  Die Völker etwa, die romanische Sprachen sprechen, sind biologisch überhaupt nicht miteinander verwandt, etwa Aromunen, Weißrussen, Portugiesen, Bretonen und Franzosen aus der Normandie; von den Frankophonen Afrikas ganz abgesehen.

  Und erstaunlich, wie Sie es fertigbringen, das Argument zu verdrehen, nicht einmal im Dritten Reich seien die Begriffe „Volk“ und „Rasse“ so durcheinandergewürfelt worden, wie Sie das tun.

 29. Mein geheimnisvolles Rostock ( Die Stadt als Kunstwerk, Herwig Brätz,) bedeutet slawisch Flußverbreiterung, Breitling.
  roztoka gibt es im Slawischen, heisst Breitling. Auch optisch überzeugend.
  Und doch eine Verschleierung, Gott liebt das Umhüllen.
  Rostock ist so gut deutsch, wie lateinisch deutbar.
  Der hebräische Zahlwert von Rostock ist 1000. Resch xSchin xTau x Qoph.
  So kursieren weiterhin folgende Deutungen
  urbs rosarum, rhodopolis rosenort, und ross-stock, pierknüppel, die sehr tief gehen.

  rosentoga , der Mantel der unmittelbar mit dem slawischen Breitling zusammenhängt, der Breitling, der wie ein ausgebreiteter Mantel (Rosentoga) über die wirkliche Bedeutung des Namens Rostock liegt.

  Toga, das Kehrwort zu Gott, der sich nie nackend zeigt, sondern immer verhüllt.
  So gibt es in Rostock eine Blaagmantelstrasse. blaag: blau oder bleich; die Sage vom Bleichermädchen, sind eng mit der Marienkirche verknüpft, die Unbefleckte Maria von Lourdes……

  Ich halte unsere Vorfahren, die 1218 diese Stadt gegründet haben, für tiefgreifend spiritueller, als die heutigen Rathausinsassen.
  Jetzt zu sagen, die Slawen haben das Urrostock gegründet, das passt nicht, es fehlt die Tiefe.

  Überhaupt die Frage, wo ist die Urheimat der Slawen? Und wieso sind sie nach Mitteldeutschland eingewandert?

  Welchem geistigen Impuls sind sie gefolgt?

 30. Gunter Kümel, Attila:

  Sie wiederkäuen immer nur die selben haltlosen Hypothesen, das wird mir jetzt zu bunt. Gunther, wenn sie sich besser fühlen mit der irrigen Annahme, daß es keine Slawen gäbe, dann ist Ihnen das natürlich unbenommen – halten Sie gerne auch einen Ahornbaum für eine Platane, immerhin sind ja die Blätter sehr gleich geformt. Ich kann es leider nicht ändern, daß die Slawen eine ethnische Gruppe, also eine Rasse bilden.
  Aber diese abwegigen Thesen ihrerseits, mit „gotischen Imperien“ oder so, dann überwiegend keltische deutsche – nein, DAS ist in der tat der größte Blödsinn. Wenn´s ihnen denn Spaß macht… Aber versuchen sie nicht weiter, mir hier mit wortklaubereimäßiger Pseudo-Argumentation und zusammenhanglosen Einzelbeispielen weiszumachen, daß es die einen Völker oder Gruppen gebe und die anderen nicht.

  Attila, mein herzliebes wunderkind, sie brauchen nicht hier den beleidigten ungarn zu spielen und befürchten, daß ich eine attacke auf ihr mächtiges, weltbekanntes, glorioses ungarn und ihren unerhört tollen kompetenten presse-zensor häuptling orban führe – ich habe nicht den geringsten Ehrgeiz, ihre höchst fundierte meinung zu ändern oder in irgendeiner weise zu beeinflussen. sie sind ein kleines genie in der kunst, dem gegenüber vorzuwerfen, er hätte sie abgewertet – als ungarischen untermenschen, soso… ich wundere mich, daß sie selbst so von sich reden.

  sie können gern mal eine „leihbücherei“ oder ein geschichtsbuch konsultieren – vielleicht ist es ja dort netter, als hier von solchen bösen wie mir, die ja immer nur ihr volk „heruntermachen“…

  Zu den Völkern des Balkans: Mir wäre nicht bekannt, daß es „Makedonen“ gäbe, die Makedonen sind ein griechischer Stamm. Die slawischen Bewohner sprechen Bulgarisch. und eine „türkei“ vor 1912 im balkan ? die osmanen waren als besatzer und raubmörder in den Balkan eingefallen, eine türkei in dem Sinne gab es noch nicht. osmanen nicht = türken.

  Ich empfehle ihnen, erstmal gründlicher zu recherchieren wenn es um die christlichen Nationen Südosteuropas geht.

 31. Hallo Brigitte,
  es freut mich, wieder von ihnen zu hören. Aber Vorsicht, Herr Elsässer könnte noch denken, wir seien verliebt…
  Also, ich versuche jetzt einmal zu rekapitulieren:
  Sie verabscheuen die Türken; Katholiken; „Götzenanbeter“; die Mazedonen, welche behaupten, ein eigenes Volk oder ein Zweig des bulgarischen Volkes zu sein; ihre eigenen Vorfahren; -habe ich jemanden vergessen?
  Und offenbar sind bei ihnen jetzt auch die Ungarn unten durch.
  Und dies, weil ihnen EIN Ungar, meine Wenigkeit, auf den Schlips tritt.
  Was machen sie eigentlich, wenn ihnen mal ein Russe, Pole oder Serbe blöd kommt?
  Wen suchen sie sich dann zum Anschmachten aus?
  Versuchen sie doch, das Ganze lockerer zu nehmen, warum beteiligen sie sich ab solchen Foren, wenn es ihnen offenbar keinen Spaß macht?
  Im Sommer dieses Jahres trafen sich in Belgrad Vertreter Serbiens, der Türkei und Ungarns und gedachten der Schlacht von Belgrad von 1456. Diese Leute gedachten ihrer Vorfahren die für ihr jeweiliges Volk und ihren Glauben kämpften, Kämpfe, die geprägt waren von Grausamkeit, aber auch Ritterlichkeit und Selbstaufopferung. Dabei bezeugten sie den Toten ihres eigenen Volkes und denen der ehemaligen Feinde Respekt. Vielleicht sollten sie sich an dieser Haltung ein Beispiel nehmen.
  Ich freue mich schon auf ihre Antwort.
  Herzlichst, AV

 32. Tagchen Attila,

  sie irritieren mich unerwartet und stellen seltsame vermutungen in den raum. ich hatte bisher nirgends diesen eindruck oder das gefühl, sie wären mir auf den schlips getreten (ich trage sowieso nie einen schlips) außerdem führten gerade sie sich auf, als ob ihnen jemand – in diesem falle ich mit meinen historischen erklärungen – ihnen auf den schlips getreten wäre. ferner behaupteten sie hier wieder holt, ich würde eine magyarenfeindliche haltung ihnen gegenüber einnehmen, was völliger mumpitz ist, denn ich kenne sie ja erstens nicht und auch nicht ihre „budapester times“. ich weiß nicht, was ich davon hätte, einen anzumachen oder zu traktieren, weil er ungar ist… aber anscheinend sind für sie schon kritische meinungen, die nicht mit der ihren konform sind, ein schmerzvoller angriff gegen ihr volk oder das land. das verstehe ich nicht; und es gibt auch nirgends eine passage in unseren vorigen texten, wo ich sie „verbal zu hart angefaßt hätte“. ich habe immer mit ihnen auf deutsch gesprochen – dagegen haben sie, attila, unlängst einen ungarischen, vermutlich eher frechen und ungezogenen satz hier geschrieben, worauf sie auch in bezug auf elsässer/zensur anspielten. ich kenne den inhalt nicht, er interessiert mich auch nicht. im gegensatz zu ihnen verstecke ich mich nicht hinter solchen sätzen und phrasen, sondern bin offen und benutze die sprache, die mein gegenüber versteht – was bei ihnen eher für unlautere einstellung spricht. daher scheinen sie wesentlich den inhalt dieser worte von „respekt“ und ritterlichkeit“ weder zu kennen, verinnerlicht zu haben, noch ihn in ihrer eigenen diskussionsart dem gegenüber zu praktizieren.

  zudem legen sie mir wiederholt dinge in den mund, die ich nie gesagt habe. weder habe ich pauschal ganze völker verurteilt, wie türken, ungarn oder katholiken (wo in unsrem ganzen disput kaum je von katholiken die rede war), noch habe ich etwas negatives über die slawischen bewohner des heutigen exjugoslawiens geäußert.

 33. Eveline sagt:
  25. September 2013 um 10:07

  „Rosentoga“

  Es ist schon merkwürdig, wenn man seine eigenen Verse liest, viele Jahre nachdem sie geschrieben wurden und jemand hat sie nicht vergessen.

  Eveline, freundliche Grüße an Sie – HB.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s